välkommen till
  L O U I S E R O S E N . S E   K L I N I K

 

Behöver du hjälp med t.ex.
Diffusa smärtproblem
Annan värk/smärtproblematik

Stress, oro, ångest

Då rekommenderar vi biodynamisk kraniosakral terapi.

här finns Behandlingar med god effekt på en persons hälsa.

Välkommen in till ett lugn där din kropp kan läka och du får må bra.
 

Här erbjuds biodynamiska behandlingar 
i ett litet vackert behandlingsrum, i en liten klinik,
på landet i vackra Bohuslän.

 

biodynamisk kraniosakral terapi är
ett mjukt sätt att assistera kroppen att läka.
Det är en utbildad, specifik och icke invasiv stödjande beröring som ger lugn till hela centrala nervsystemet.


 

Mer om kranio sakral terapi hittar du här

om forskning

Under 1900-talet har kraniosakral behandling utvecklats i USA och England, där relaterade studier och dokumentation visat att denna terapiform har god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa. Även i Sverige pågår nu forskning om kraniosakral behandling.
Mer info om olika forskningar:
www.tranbergs.net
www.cranialacademy.com
www.osteohome.com

i världen

The International Affiliation of Biodynamic Trainings, IABT, was founded in 2006 to support and develop the work of schools teaching a biodynamic approach to craniosacral therapy. IABT promotes quality, innovation and responsibility in the design and implementation of biodynamic craniosacral therapy education and practice.

Read more:
 http://biodynamic-craniosacral.org/

KSTF

Kraniosakrala Terapeutförbundet, KSTF, bildades 2002. KSTF är ett fristående förbund som företräder den speciella inriktningen kraniosakral terapi.
Kraniosakral terapi är ännu så länge ett relativt okänt begrepp i Sverige. I ett flertal andra länder, som exempelvis Schweiz, Tyskland, Danmark men även USA och England, är terapin etablerad. Ett av KSTF:s syften är att göra metoden känd och erkänd i Sverige.
Besök:
 https://www.kstf.se/ för mer info.

Om KST

Kranio Sakral Terapi är en behandlingsteknik vars huvudsakliga syfte är att behandla skallens och ansiktets ben, hjärnans olika hinnor , flödet av cerebrospinalvätska och samtliga ryggkotor ner till svanskotan. Med hjälp av de olika greppen och teknikerna påverkas ryggmärgsvätskan som genom fortplantande rörelser i sin tur inverkar på nervsystemet och kroppens olika vävnader och funktioner . På så sätt ger kroppen möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser på cellnivå , så att djup läkning kan ske.

Min klinik är en icke medicinsk klinik. Vi botar inga sjukdomar och ger inga medicinska utlåtanden.

Min klinik är en icke medicinsk klinik. Vi botar inga sjukdomar och ger inga medicinska utlåtanden. louiserosen.se klinik erbjuder en vacker plats och vänlig zon, med behandlingar som ser till hela människan och skapar en stödjande miljö för den. Behandlingarnas syfte är att du ska få återhämta dig, och må bra. Att ditt ökade lugn och välmående läker dig själv och ger dig ny energi.

Det är få platser jag känner till som kan erbjuda rätt miljö som är optimal för läkning.

Min önskan är att alla som söker välbefinnande, ska finna detta på
louiserosen.se klinik

Många människor slussas runt i ett vårdcentral och sjukhus system eller alternativ till detta som inte stödjer en läkning utan orsakar mer stress, oro och ångest. Med min allra ödmjukaste röst vill jag att du ska välja vägar som är berikande och upplyftande för dig. Du har din väg att gå.

Du är värdefull, din kropp är en självläkande organism.

Du kan läka, och du har allt inom dig.

Lyssna till ditt eget inre, om du tror att du kan så kan du.

Lev Ditt liv baserat på kärlek till vem du är.
Gynna det viktigaste du har - Dig själv.