Vi lever i en tid där vi möter vårt emotionella hjärta.

Tiden för observation, att ha en djup connection och leva utifrån ett vackert tillstånd med den du är prioriteras inte. Inte heller meditation, att expandera vår medvetenhet och vara tillgängliga för alla gåvor vårt inre bjuder oss.  Vi lär oss inte per automatik att lyssna och vara sanna mot oss själva. Utan vi blir formade av ett system av tankar och beteenden som ofta gör att vi lever våra liv ur ett icke naturligt tillstånd som skapar inre konflikter. Stress. Där vi tvingas leva livet utifrån ett lidande.
Tänk att vi nu rör oss från ett lidande till en vacker och sann kontakt med den vi verkligen är. 


 

håller du på att bränna ut dig? Lyssnar du på signalerna?

Din viljestyrda förmåga och kraft kan inte överskrida kroppens behov av återhämtning.

Kroppen, måste prioritera sina resurser för att överleva när den överbelastats. Vi är skapta för att klara mycket, men. Det går inte att tänja på gränserna för länge och utsätta sig för miljöer som endast tär på oss. Elektriciteten i ditt system laddar ut. Inte längre kan du det du kunde förut, att köra över dina behov av återhämtning. Det finns inte utrymme för forcering av dig själv i detta läge. Du har bränt ut dig. Du har förbrukat all din kapacitet att köra över dina behov.  Kroppens funktioner som vi tar för givet slutar att vara tillgängliga. Det handlar om överlevnad - att syresätta viktiga organ som hjärta och hjärna. Allt får vänta.

Din viljestyrda förmåga och kraft kan inte överskrida kroppens behov av återhämtning. Du måste stanna upp och vänta in. Bli stilla. Du kommer att behöva lyssna inåt och ge upp alla krav om prestation. Du kommer att behöva börja acceptera en ny verklighet. För att få din kapacitet tillbaka, kommer du behöva att titta på alternativa vägar. Vad du har för stöd till förändring som är bra för dig.

utbrändhet är ett allvarligt tillstånd som kräver förändring

Kan det vara så att din utmattning är en sund reaktion på en osund situation? Så mjukt du kan, observera, våga se dig själv. Vem är du? Vad behöver du? Vad är det du känner innerst inne skulle hjälpa dig? 
Be om hjälp med det. Det är det som kommer hjälpa dig. Inget är viktigare än att lyssna, inåt, på dig själv nu. 
Släpp dina tvivel. Du har rätt. Tvivla inte. Lita på dig själv. Det här är ditt liv.

vänd på en ohållbar situation

Kroppen vill leva. Kroppen är i ständig kommunikation med dig. Låt inte dina reserver ta slut. Sakta ner och lyssna. Om du lever i miljöer och på sätt som inte stödjer den du är. Vad kan hända då? Det blir en ohållbar situation. 

du är nyckeln

Du vet vad du själv behöver - ge inte vika

Många med utbrändhet platsar inte in i systemet. Det betyder att det kan vara svårt att få rätt hjälp som kan stödja återhämtning. Sjukskrivningssystemet vill skynda på processen. Effektivisera återgången till arbete. Min direkta erfarenhet och upplevelse är att det råder stor brist på kunskap och förståelse vad gäller bemötande och tillvägagångssätt vid utbrändhet. Därför är det viktigt att du ändå försöker ha en egen drivkraft, att lita på vad det är du känner, att fråga efter det du vill ha och behöver. Som t.ex. en remiss till en läkare eller psykolog med rätt kompetens för att stödja dig. Du kan byta vårdgivare om du känner att du behöver en second opinion eller få remiss till en instans som du blivit rekommenderad.
 

När man är mitt i ovissheten i en långvarig sjukdomssituation, när man inte kan förutse hur det ska bli, då är det oroligt och kanske skrämmande. Då är det superviktigt att lita på dig själv och följa vad som är din väg.

Du får lov att säga nej och be om vad du behöver. Du är en advokat för ditt eget bästa. Du har rätt. Du kan. Och rätt människor kommer dyka upp som är måna om dig och ditt bästa.
 

fokusera på avlastning och välmående

Vad som sker hos den som blivit sjuk är  sannolikt en sund reaktion på en osund situation. 
Ofta krävs genomgripande förändringar som den utbrända behöver hjälp med. Kanske inte sån hjälp du skulle vilja utan en helt annan. Detta arbete kräver stor respekt av alla inblandade.
Medvetet eller omedvetet sker omorganisation hos individen på höga nivåer.

Kroppens egen läkning finns inom oss. Vi måste ge det tid. Och vi måste få rätt hjälp.

ANHÖRIGA: läs på! bli mer medveten om vad som behövs.

Du är en miljö som stödjer

Om du är anhörig till någon som blivit svårt utbränd kan det vara väldigt svårt att förstå utifrån de koncept som du har. Det är viktigt att du skapar dig en förståelse för att organismen behöver utrymme. Du kommer behöva vidga din perception. Belasta inte med dina kunskaper om diet och träning för det gäller inte alltid vid utbrändhet. Du måste också veta om att alla sorters ljud och ljus (ringsignaler mobiler plattor datorer tv radio surfande), boktips, meditationer, yoga, aktiviteter osv får komma in lite senare när systemet återhämtat sig. Det får ta tid. Hjälp till med sånt du kan.

Det kan ta tid, då ger vi det tid.


Anhöriga kan lysa upp ett helt rum med sin närvaro när de kommer. Det här kan vara Du. Var i ditt lugn när du kommer. Du kan ställa fram vatten, laga mat de tycker om. Hjälpa till men utan att inkräkta på deras energi. Du frigör personen från allt ditt personliga tyckande. Nu handlar det bara om att vara. Du kan vila och bara finnas. Att hålla den som ligger i utbrändhet kan ge lugn och hjälpa återhämtningen. Tålamod. Andas mjukt i dig själv.